Linia czasu powstawania Sanktuarium Męczeństwa Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki

Pozwolenie Prezydenta Miasta Włocławek na budowę

Wyznaczenie obiektu przez geodetów na gruncie

Przystąpienie do wykopów

Zabetonowanie fundamentów pod wieżę

Wykonanie fundamentów pod kaplicę i Sali pamięci

Budowa murów i ścian piwnic wraz ze słupami żelbetonowymi

Wykonanie płyty żelbetonowej

Izolacja pionów ścian fundamentów

Zbrojenia stropów nad łącznikiem oraz przy klace schodowej

Przystąpiono do wykonania opaski odsączającej

Zbrojenia słupów

Betonowanie słupów

Zbrojenie klatki schodowej

Zbrojenie tarasu i chóru przybudówki, galerii

Wykonano strop nad częścią parterową, prace murarskie wieży

Zbrojenie i betonowanie łącznika

Przerwa w pracach budowlanych

Wznowienie prac murarskich, spawanie konstrukcji dachowej

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku, siedziba: Włocławek, Płocka 167A.