Rok 2021

 

 

 

Włocławek, 26 marca 2021 roku

 

L.dz. 728/2021

 

 

Dekret o obchodach Świąt Wielkanocnych w stanie epidemii w 2021 roku

 

Mając na uwadze dokumenty Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca 2020 roku oraz Wskazania Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP przekazane 11 marca 2021 roku w czasie 388. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, dotyczące celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu oraz podczas Triduum Paschalnego, zarządzam dla całej Diecezji Włocławskiej, co następuje:

 

 1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w kościołach obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz limit osób podczas liturgii – 1 osoba na 20 m2 przy zachowaniu odstępu nie mniejszego niż 1,5 m. Gdy modlitwa ma miejsce poza kościołem, na terenie przykościelnym, należy zakryć nos i usta, i zachować odstęp 1,5 m.
 2. W związku z rosnącą liczbą zachorowań i wprowadzonymi przez stronę rządową zaostrzonymi zasadami epidemicznymi, mając na uwadze zdrowie i życie diecezjan – raz jeszcze apeluję do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych.
 3. Przypominam o przedłużonej dyspensie od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii (z dnia 12 listopada 2020 roku). Tych, którzy z uzasadnionych racji z niej skorzystają, zachęcam do przeżywania celebracji Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem dostępnych w mediach transmisji, a parafie do ich organizowania. Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami.
 4. Zezwalam, aby w kaplicach domów zamieszkiwanych przez duchownych, w klasztorach i wspólnotach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej, wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna. Zakazuje się uczestniczenia w tych liturgiach wiernym spoza wspólnoty.

 

 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

 

 1. Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła.
 2. W Mszy Świętej tej niedzieli przewidziane są trzy formy rozpoczęcia, upamiętniające pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy: procesja, uroczyste wejście i zwykłe wejście. Także w tym roku należy zastosować drugą lub trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski. Należy opuścić pokropienie palm wodą święconą.

 

 

WIELKI CZWARTEK – MSZA KRZYŻMA

 

 1. Mszę Krzyżma Biskup Diecezjalny będzie sprawował w Bazylice Katedralnej we Włocławku o godz. 10 z gronem księży reprezentujących prezbiterium Diecezji. Do uczestnictwa zaproszeni są księża pracujący w urzędach diecezjalnych i seminarium duchownym, a z terenu księża dziekani (lub inny kapłan w zastępstwie księdza dziekana). Kapłani koncelebrujący Mszę świętą proszeni są o obowiązkowe założenie maseczek. Wszystkich kapłanów prosi się o duchową łączność.

 

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

 1. Stolica Apostolska udzieliła zgody, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.
 2. Zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).
 3. Podobnie jak w ubiegłym roku, można opuścić procesję z Najświętszym Sakramentem i pozostawić Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Można też przenieść Najświętszy Sakrament najkrótszą drogą do przygotowanego ołtarza przechowania (tzw. Ciemnicy), gdzie wierni będą mogli modlić się indywidualnie. W obu przypadkach po Komunii wiernych zostawia się puszkę z Najświętszym Sakramentem na ołtarzu. Po Modlitwie po Komunii wszyscy klękają i śpiewają hymn Sław, języku, tajemnicę. Po jego zakończeniu krótką drogą kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do Ciemnicy, a jeżeli się nie urządza, do tabernakulum i zamyka je.

 

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

 

 1. W uroczystej modlitwie powszechnej należy dodać – jako przedostatnie, dziesiąte – okolicznościowe wezwanie o ustanie epidemii oraz za chorych, zmarłych i znajdujących się w sytuacji zagubienia. Wezwanie ostatnie będzie jedenastym.
 2. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa.
 3. Należy zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć Krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając stosowną pieśń.
 4. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się najkrótszą drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w mszale.

 

 

WIELKA SOBOTA

 

 1. Należy umożliwić wiernym adorowanie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią.
 2. Przy Grobie Pańskim nie mogą pełnić warty strażacy ani inne służby.
 3. W parafiach można zorganizować tradycyjne poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, ale jedynie na zewnątrz kościoła, przy zachowaniu norm sanitarnych. Jeżeli istnieje lokalny zwyczaj błogosławieństwa pokarmów w oddalonych od kościoła parafialnego wioskach, można przeprowadzić ten obrzęd w godnym miejscu z zachowaniem norm sanitarnych.
 4. Jeżeli takiego błogosławieństwa nie będzie można zorganizować lub wierni nie zdecydują się w nim uczestniczyć, należy zachęcić do tego, aby przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uroczyście pobłogosławić pokarmy. Niech dokona tego ojciec rodziny lub inna dorosła wierząca osoba, korzystając z modlitwy, która zostanie podana, albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem.

 

 

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

 

WIGILIA PASCHALNA

 

 1. Liturgia rozpoczyna się wewnątrz kościoła. Do pobłogosławienia ognia można użyć zwykłej świecy lub znicza. Kapłan przygotowuje paschał tak, jak podano w mszale, a po jego zapaleniu śpiewa się Orędzie wielkanocne.
 2. Po Odnowieniu przyrzeczeń chrztu (Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna p. 46.) można dokonać pokropienia wodą uprzednio pobłogosławioną..
 3. Opuszcza się procesję rezurekcyjną. Podobnie jak w zeszłym roku, celebrans na zakończenie liturgii może również udzielić błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w drzwiach lub przed bramą kościoła.

 

 

PORANNA MSZA REZUREKCYJNA

 

 1. Podczas Mszy rezurekcyjnej opuszcza się uroczystą procesję i przy śpiewie oraz biciu w dzwony przenosi się Najświętszy Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Po śpiewie hymnu Ciebie, Boga, wysławimy i błogosławieństwie, które może zostać udzielone w drzwiach lub przed bramą kościoła, sprawuje się Mszę Świętą według zwykłego porządku.

 

 

 

 

 

Ks. Artur Niemira                                                                               +Wiesław Mering

  Kanclerz Kurii                                                                            Biskup Włocławski

 

 

 

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

28 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania.

 

 1. W związku z nowymi zasadami sanitarnymi w kościele parafialnym może w czasie liturgii jednocześnie uczestniczyć tylko 8 osób, natomiast w kaplicy w Modzerowie mogą uczestniczyć 4 osoby. Dlatego do czasu zmiany warunków sanitarnych i zniesienia ograniczeń Msze święte w niedzielę i święta będą odprawiane na placu parafialnym zarówno w kościele parafialnym jak i w Modzerowie z zachowaniem zasad sanitarnych: maseczka obowiązkowo na nosie i ustach, dystans przynajmniej 1,5 metra i dezynfekcja przy wejściu na plac celebry.

 

 1. W dzisiejszą Niedzielę Palmową ostatnie już w tym roku Gorzkie Żale w Modzerowie bezpośrednio po Mszy świętej a w kościele parafialnym o 17.15 z kazaniem pasyjnym.

 

 1. Spowiedź w Wielkim Tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek od godz. 17.00 do 18.00. W czwartek i piątek spowiedź dodatkowo w ramach Nocy Konfesjonałów od 21.00 do 24.00 i w sobotę od 10.00 do 14.30 po każdym święceniu pokarmów.

 

 1. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 

 1. W tym tygodniu odwiedzimy naszych chorych przed świętami w ich domach. Ojciec Ludwik w poniedziałek, a O. Damian w poniedziałek, wtorek i środę. Wcześniej będziemy do nich dzwonić.

 

 1. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc. Triduum Paschalne kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

 

 1. Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. O godz. 10.00 w katedrze będzie sprawowana Msza krzyżma, której będzie przewodniczył ks. bp Wiesław Mering. Ze względów sanitarnych na tę Mszę świętą jest ograniczona liczba uczestników. Uroczysta liturgia w naszej świątyni rozpocznie się o godz. 18.00 a w Modzerowie o godz. 17.00. Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy (Getsemani) do godz. 24.00.

 

 1. Wielki Piątek – pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. O godz. 17.15 droga krzyżowa a w Modzerowie o godz. 16.15. W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły. Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczniemy o godz. 18.00 a w Modzerowie o godz. 17.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym do godz. 24.00. O godz. 20.15 rozpocznie się Muzyczne Czuwanie przy Grobie Pańskim przygotowane przez szkołę SPSK w Modzerowie i zatytułowane „Nikt Cię nie kocha tak, jak Ja…” Tego dnia przypada rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Pamiętajmy, że papież i jego nauczanie to dar, którego nam, Polakom, nie wolno zmarnować. Ofiary na tacę tego dnia są zbierane na utrzymanie Grobu Pańskiego.

 

 1. Wielka Sobota – dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebrowania Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa w grobie od 8.00 do 20.00. Święcenie pokarmówPłocka: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. Rybnica (plac Mszy św.): 9.30, 13.30. Józefowo (Krzyż): 10.30, 12.45. Modzerowo (przed kaplicą): – 11.15, 12.00. Szczegółowy plan całego Triduum Paschalnego wywieszony jest w gablocie.

 

 1. Wigilia Paschalna. Liturgię rozpoczniemy zarówno w Modzerowie jak i w kościele parafialnym o godz. 20.00. Intencja tej Mszy świętej (Płocka) będzie związana z I Sobotą Miesiąca. Tego dnia, aby spełnić warunki I soboty miesiąca uczestniczymy i przystępujemy do Komunii świętej na wieczornej liturgii, natomiast różaniec każdy odmawia indywidualnie i rozważanie tajemnicy różańca również. Na Liturgię Paschalną zabierzmy świece.

 

 1. Rezurekcja w poranek wielkanocny o godz. 6.00. Zapraszamy wszystkich parafian i gości, żeby uroczyście i radośnie ogłosili światu, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Niech świat usłyszy naszą radość mimo panującej pandemi!

 

 1. Msze święte: NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 04.04.2021

06.00   -           Msza Święta Rezurekcyjna.                         (Modzerowo – 6.00 i 10.30 )

11.00   -           Msza Święta.                                                (Józefowo – Krzyż: 12.15)                                  

13.00   -           Msza święta.

18.00    -               Msza Święta.

 

PONIEDZIAŁEK  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO 05.04.2021

09.00   -           Msza Święta.                                                       (Modzerowo – 9.00 i 10.30 ).

11.00   -           Msza Święta.                                                       (Józefowo – Krzyż: 12.15)                                                                               

13.00   -           Msza święta.

18.00    -               Msza Święta.

 

 1. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

 

 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

ŚWIĘTE TRIDUUM  PASCHALNE

PARAFIA MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

WE WŁOCŁAWKU.

 

WIELKI  CZWARTEK 01.04.2021

18.00MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ.              (Modzerowo godz. 17.00 )

Adoracja w Ciemnicy – Po zakończeniu Wieczerzy Pańskiej. 

„Noc konfesjonałów” – możliwość spowiedzi św. do godz. 24.00. (Płocka)

 

WIELKI PIĄTEK 02.04.2021

ADORACJA JEZUSA CHRYSTUSA W CIEMNICY:

                08.00  - Liturgia Godzin (Jutrznia i Godzina Czytań).

09.00 – 17.15 - INDYWIDUALNA ADORACJA JEZUSA W CIEMNICY.

                  17.15 DROGA KRZYŻOWA.     (Modzerowo – 16.15)

                  18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ - (Modzerowo – 17.00) po zakończeniu Gorzkie Żale    i   rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzi Bożego.

                   20.15 - MUZYCZNE CZUWANIE PRZY GROBIE PAŃSKIM „Nikt Cię nie kocha tak, jak Ja…”   Szkoła SPSK w Modzerowie.      

„Noc Konfesjonałów” – możliwość spowiedzi świętej do godz. 24.00. (Płocka)

 

WIELKA  SOBOTA 03.04.2021

Święcenie pokarmówPłocka: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00.  Rybnica (plac Mszy św.): 9.30, 13.30. Józefowo (Krzyż): 10.30, 12.45. Modzerowo (przed kaplicą): – 11.15, 12.00.

Spowiedź święta – Płocka - od 10.30 do 14.30 po każdym święceniu pokarmów.

Spowiedź święta - Modzerowo - między święceniem pokarmów i po nim w razie potrzeby.

 

ADORACJA JEZUSA CHRYSTUSA ZŁOŻONEGO W GROBIE:

 

                 08.00 -Liturgia Godzin (Jutrznia i Godzina Czytań).

09.00 – 20.00 - INDYWIDUALNA ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM.

                  20.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej (przynosimy świece).   (Modzerowo – 20.00).

 

 

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO 04.04.2021

06.00 -Msza Święta.                                                              (Modzerowo – 6.00 i 10.30)

11.00 - Msza Święta.                                                               (Józefowo – Krzyż: 12.15)                                  

13.00 - Msza święta.

18.00 - Msza Święta.

 

 

PONIEDZIAŁEK  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO 05.04.2021

09.00 - Msza Święta.                                                       (Modzerowo – 9.00 i 10.30)

11.00 - Msza Święta.                                                         (Józefowo – Krzyż: 12.15)                                                                               

13.00 - Msza święta.

18.00 - Msza Święta.

 

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

 

 1. W każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale w Modzerowie bezpośrednio po Mszy świętej a w kościele parafialnym o 17.15 z kazaniem pasyjnym.

 

 1. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 

 1. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Zachęcam, by także z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

 1. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 16.30 w Modzerowie i o 17.15 w kościele parafialnym. Do udziału w niej zapraszamy Wszystkich szczególnie dzieci i młodzież.

 

 1. Przyszła niedziela, 28 marca, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas wszystkich Mszy Świętych pobłogosławimy palmy i gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Uroczysta procesja z palmami będzie tylko przed Mszą świętą o godz. 11.00. Przed Mszą świętą zgromadzimy się przy Muzeum Męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki (od strony ZUS-u) i tylko tam po odmówieniu modlitwy poświęcimy palmy i wyruszymy z procesją do kościoła. Na pozostałych Mszach świętych poświęcenie palm będzie w kościele. Palmy przed Mszą świętą będą sprzedawali Rycerze Kolumba za dobrowolną ofiarą, która będzie przeznaczona na działalność charytatywną.

 

 1. Rycerze Kolumba zapraszają w marcu do zbiórki kremów do rąk dla bezdomnych. Pojemnik na te kremy jest wystawiony przy wyjściu z kościoła. Można również nabywać kartki świąteczne z motywami chrześcijańskimi. Wysyłajmy kartki a nie tylko SMS czy MMS. Są także sprzedawane małe paschaliki na Liturgię Wielkiej Soboty i na Wielkanoc. Jest również kolejny bezpłatny numer „Biuletynu dla rodzin” wydawany przez Rycerzy Kolumba zatytułowany . Zapraszamy do czytania.

 

 1. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE.
 2. Zachęcamy do nabywania i czytania tygodnika „IDZIEMY”:
 • „Najważniejsza rola” – Dorota Łosiewicz, Edyta Golec, Angelika Górny i Danuta Ziemiec opowiadają, jak zmienia się świat, gdy kobieta zostaje matką.
 • „Epidemia nienawiści” – Strategia polega na tym, by przeciwnika najpierw odrzeć z wartości osobowej i pozbawić znaczenia, ponieważ wtedy łatwiej zabić.
 • W dodatku diecezjalnym „Ład Boży” artykuł „Szlachetne młode serca” o szlachetnej pracy wolontariuszy „Caritas”.

 

 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

 1. W minionym tygodniu Pan powołał do siebie z naszej parafii śp. Franciszka Gostyńskiego. Polećmy jego duszę Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek… .

 

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

14 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

 1. Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, który dokonuje się w nas nieustannie. Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który podczas rozmowy z Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo narodzić, aby żyć.

 

 1. Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 11.00 spotkanie z Matkami dzieci, które się przygotowują do Pierwszej Komunii Świętej.

 

 1. Z całego serca dziękujemy za ofiary na tacę składane w czasie dzisiejszej Mszy świętej. Będą one przeznaczone na cele inwestycyjne w parafii, a w najbliższym czasie chcemy rozpocząć prace elewacyjne na przyszłym Domu Seniora.

 

 1. W każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale w Modzerowie bezpośrednio po Mszy świętej a w kościele parafialnym o 17.15 z kazaniem pasyjnym.

 

 1. W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich walecznych mężczyzn: kawalerów, mężów, ojców, dziadków. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani. Podczas wieczornej Mszy Świętej otrzymają szczególne błogosławieństwo. Zapewne będą otoczeni miłością i życzliwością najbliższych, których również serdecznie zapraszamy na Eucharystię o godz. 7.15 i 18.00. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 

 1. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 16.30 w Modzerowie i o 17.15 w kościele parafialnym. Do udziału w niej zapraszamy Wszystkich szczególnie dzieci i młodzież.

 

 1. W przyszłą niedzielę o godz. 18.00 (jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca) zapraszamy na Mszę Świętą o umocnienie rodzin, ze szczególnym błogosławieństwem małżeństw. Zapraszamy wszystkich, szczególnie tych, którzy w marcu obchodzą kolejną rocznicę ślubu.

 

 1. Rycerze Kolumba zapraszają w marcu do zbiórki kremów do rąk dla bezdomnych. Pojemnik na te kremy jest tradycyjnie wystawiony przy wyjściu z kościoła. Od tej niedzieli można również nabywać kartki świąteczne z motywami chrześcijańskimi. Wysyłajmy kartki a nie tylko SMS czy MMS. Będą też sprzedawane małe paschaliki na Liturgię Wielkiej Soboty i na Wielkanoc.

 

 1. Zespół Szkół nr 11 ogłasza nabór dzieci do Przedszkola Publicznego nr 11 i do Szkoły Podstawowej nr 11. Szczegóły w gablocie i na ulotkach wyłożonych na stoliku.

 

 1. Od dnia 01.04.2021 będzie trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Szczegóły na plakacie wywieszonym na drzwiach kościoła.

 

 1. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

 

 1. Zachęcamy do nabywania i czytania tygodnika „IDZIEMY”:
 • „Co ma pandemia do grzechu?” – z abp. Henrykiem Hoserem SAC, lekarzem rozmawia Monika Odrobińska.
 • „Papież z innego świata” – Papież Franciszek pochodzi z Argentyny i bez zrozumienia argentyńskich doświadczeń niełatwo pojąć zachowanie, słowa i nauczanie Ojca Świętego.
 • W dodatku diecezjalnym „Ład Boży”, mamy piękne świadectwo ks. Bpa Wiesława Meringa o wartości Eucharystii w życiu chrześcijanina w artykule „Trzej ojcowie”.

 

 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

 1. W minionym tygodniu Pan powołał do siebie z naszej parafii śp. Stanisława Kustrę. Polećmy jego duszę Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek… .

 

 

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

 1. Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne.

 

 1. Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 11.00 spotkanie z Matkami kandydatów do bierzmowania nie odbędzie się. Przepraszamy za nagłą zmianę.

 

 1. Dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca tradycyjnie Adoracja Eucharystyczna od godz. 14.00 do 18.00, a w jej ramach o godz. 15.00 będzie MĘSKI RÓŻANIEC, na który Rycerze Kolumba zapraszają wszystkich a szczególnie mężczyzn, ojców z synami i dziadków oraz teściów. W ramach tego nabożeństwa odmówimy kolejny dzień modlitwy do św. Józefa w ramach miesięcznego nabożeństwa. Natomiast przez cały tydzień to nabożeństwo rozpoczynamy o godz. 17.15 z wyjątkiem piątku kiedy rozpoczynamy o godz. 17.00. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin. Serdecznie na nie zapraszamy.

 

 1. W każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale w Modzerowie bezpośrednio po Mszy świętej a w kościele parafialnym o 17.15 z kazaniem pasyjnym.

 

 1. W środę na wieczorną Mszę świętą zapraszamy czcicieli Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci.

 

 1. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 16.30 w Modzerowie i o 17.15 w kościele parafialnym. Do udziału w niej zapraszamy Wszystkich szczególnie dzieci i młodzież.

 

 1. W piątek na wieczorną Mszę świętą zapraszamy Rycerzy Kolumba i ich rodziny.

 

 1. W sobotę przypadnie 8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego.

 

 1. Za tydzień w niedzielę po Mszy świętej o godz. 11.00 spotkanie z Matkami dzieci, które się przygotowują do Pierwszej Komunii Świętej.

 

 1. Za tydzień w drugą niedzielę miesiąca ofiary na tacę będą przeznaczone na cele inwestycyjne w parafii.

 

 1. Rycerze Kolumba zapraszają w marcu do zbiórki kremów do rąk dla bezdomnych. Pojemnik na te kremy jest tradycyjnie wystawiony przy wyjściu z kościoła. Od tej niedzieli można również nabywać kartki świąteczne z motywami chrześcijańskimi. Wysyłajmy kartki a nie tylko SMS czy MMS.

 

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

28 lutego 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

 1. W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca. Oni poznali prawdę o Jezusie, który ich wezwał i za którym podążyli. Niech czas postu będzie dla nas okazją nieustannego odkrywania prawdy o Tym, który na ołtarzach naszych świątyń ofiarowuje się Bogu za nas, staje się pokarmem na życie wieczne.

 

 1. W środę zakończyliśmy Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii. Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować najpierw Panu Bogu za piękną pogodę. Dziękując ludziom, najpierw dziękuję O. Zenonowi Burdakowi OFM z Narodowego Sanktuarium św. Jana z Dukli za przybycie i wygłoszenie pełnych Ducha Bożego nauk rekolekcyjnych. Dziękuję w imieniu ojca rekolekcjonisty za chojne ofiary, które przekazaliście na potrzeby Sanktuarium w Dukli. Dziękuję naszym parafianom za dary przyniesione na plebanię: ciasta i wyroby gastronomiczne, oraz za zaproszenia na obiady. Przedstawicielom parafii i Rycerzom Kolumba za przygotowanie podziękowania i za dary serca złożone przy tej okazji. Wszystkim, którzy uczestniczyli w rekolekcjach serdeczne podziękowanie za świadectwo wiary.

 

 1. Jak co roku druga niedziela Wielkiego Postu to niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Pragniemy pamiętać, że obecnie na misjach w 99 krajach pracuje 1883 polskich misjonarek i misjonarzy. Są świadkami prawdy, że Bóg jest miłością i kocha każdego bez wyjątku. Będzie można wesprzeć ich dzieło ofiarą do puszek przy wyjściu z kościoła.

 

 1. W każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale w Modzerowie bezpośrednio po Mszy świętej a w kościele parafialnym o 17.15 z kazaniem pasyjnym.

 

 1. Jutro rozpocznie się miesiąc marzec, w którym w szczególny sposób będziemy oddawali cześć opiekunowi Pana Jezusa – św. Józefowi, który jest jednocześnie patronem naszej diecezji i całego obecnego roku ogłoszonego przez papieża Franciszka. Po każdej Mszy Świętej będziemy odmawiali modlitwę do św. Józefa i polecali jego wstawiennictwu sprawy naszych rodzin. Św. Józef jest nie tylko wspaniałym opiekunem Świętej Rodziny ale i niezwykłym orędownikiem w trudnych sprawach naszych rodzin. W naszej parafii przez cały marzec zapraszamy na Adorację, różaniec i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa. Będzie to nabożeństwo w sprawach ważnych i trudnych, podobne do Nowenny Pompejańskiej ale przez wstawiennictwo św. Józefa, w jednej ważnej dla każdego z nas i całej naszej parafii intencji. Do udziału w tym nabożeństwie od godz. 17.15 zapraszamy wszystkich a szczególnie mężczyzn naszej parafii (młodzieńców, kawalerów, mężów, ojców, dziadków) abyśmy dobrze wypełniali zadania powierzone nam przez Boga, które wiążą się z męstwem i ojcostwem.

 

 1. 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, którzy są nazywani także żołnierzami niezłomnymi. Przez lata starano się wymazać pamięć o nich z historii naszego narodu. Ich miłość do ojczyzny, niezłomna walka o niepodległość i suwerenność Polski po zakończeniu II wojny światowej, ofiara życia zasługują na naszą pamięć, a przede wszystkim na pełną miłości modlitwę.

 

 1. W tym tygodniu odwiedzimy naszych chorych w ich domach. Wcześniej będziemy do nich dzwonić.

 

 1. We wtorek 2 marca na wieczorny różaniec, Mszę św. i wymianę tajemnic różańcowych zapraszamy Róże Różańcowe. W ramach tej Mszy świętej odbędzie się Spotkanie Papieskie.

 

 1. W środę o godz. 18.00 Msza święta zbiorowa za zmarłych.

 

 1. W pierwszy czwartek marca o godz. 7.15 będziemy się modlić o święte i liczne powołania kapłańskie.

 

 1. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 16.30 w Modzerowie i o 17.15 w kościele parafialnym.

 

 1. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej w Modzerowie od godz. 16.00 natomiast w kościele parafialnym od godz. 16.30 i Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy. Spowiedź tylko do drogi krzyżowej.

 

 1. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy w piątek do spowiedzi na drogę krzyżową ich comiesięczną Mszę świętą i spotkanie przed bierzmowaniem.

 

 1. W pierwszą sobotę zapraszamy na Godzinki do Matki Bożej o godz. 7.00 następnie Msza święta o 7.30 i około godz. 8.00 Nabożeństwo Maryjne Pierwszych Sobót Miesiąca. W tym nabożeństwie nastąpi mała zmiana i obowiązkowe rozważanie 15 minutowe jednej z tajemnic różańca będzie już w ramach Mszy świętej.

 

 1. Za tydzień po Mszy świętej o godz. 11.00 spotkanie z Matkami kandydatów do bierzmowania.

 

 1. Za tydzień w pierwszą niedzielę miesiąca tradycyjnie Adoracja Eucharystyczna od godz. 14.00 do 18.00, a w jej ramach o godz. 15.00 będzie MĘSKI RÓŻANIEC, na który Rycerze Kolumba zapraszają wszystkich mężczyzn, ojców z synami i dziadków oraz teściów.

 

 1. Rycerze Kolumba zapraszają w marcu do zbiórki kremów do rąk dla bezdomnych. Pojemnik na te kremy będzie tradycyjnie wystawiony przy wyjściu z kościoła.

 

 1. W tym tygodniu Msza święta kolędowa o godz. 18.00:
 • Poniedziałek – Płocka 135 i 133,
 • Środa – Płocka 127,
 • Czwartek – Płocka 131
 • Sobota kolęda w domach na zaproszenie.

 

 1. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Halina Sutorowska. Polećmy ją Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek… .

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21 lutego 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

 

 1. Tradycyjnie w I Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy w naszej wspólnocie parafialnej Rekolekcje Wielkopostne. Witamy wśród nas O. Zenona Burdaka OFM franciszkanina z Sanktuarium św. Jana z Dukli. Otoczmy Go modlitwą i zaplanujmy sobie czas, prace i obowiązki w taki sposób, by cała rodzina mogła się przygotować do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Program rekolekcji jest wywieszony w gablocie parafialnej.

 

 1. W każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale w Modzerowie bezpośrednio po Mszy świętej natomiast w kościele parafialnym o godz. 17.15 z kazaniem pasyjnym.

 

 1. Dzisiaj o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą o umocnienie rodzin i z błogosławieństwem małżeństw. Szczególne zaproszenie kierujemy do tych, którzy w lutym obchodzą kolejną rocznicę ślubu.

 

 1. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej o godz. 16.30 w Modzerowie i o godz. 17.15 w kościele parafialnym.

 

 1. W niedzielę za tydzień odbędzie się zbiórka do puszek na POMOC AFRYCE.

 

 1. Zapraszamy do nabywania najnowszego numeru „Miłujcie się” oraz Tygodnika Katolickiego „IDZIEMY”.

 

 1. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
 • Ariel Damian Bączkowski zam. parafia św. Bartłomieje w Smólniku i Beata Edyta Patalas zam. parafia tutejsza. Zapowiedz II.
 • Maciej Bronikowski zam. parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Poznaniu i Magdalena Stroszejn zam. parafia tutejsza. Zapowiedz II.

 

 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

 1. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: śp. Jacek Ochociński, śp. Romana Kwiatkowska i śp. Kazimierz Tobolski. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

 

 1. W tym tygodniu Msza święta kolędowa tylko w czwartek dla ulicy Płocka bloki nr 137, 137A, 139, 139A. Cały czas można zamawiać kolędę do domu.

 

 

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

14 lutego 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze.

 

 1. Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i społeczne przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości.

 

 1. Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 11.00 zapraszamy Ojców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej na spotkanie organizacyjne.

 

 1. W poniedziałek 15 lutego, w kościele św. Stanisława BM we Włocławku, będą miały miejsce diecezjalne obchody 29. Światowego Dnia Chorych, którego myślą przewodnią jest „Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi”. Program uroczystości przedstawia się następująco:

17.00 – Zawiązanie Wspólnoty,

18.00 – Konferencja,

18.30 – Msza święta ( z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych) pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa,

20.00 – Różaniec.

Wydarzenie będzie transmitowane przez Radio Maryja i Telewizję Trwam.

 

 1. W środę Popielec, którym rozpoczniemy Wielki Post, czas szczególnego zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To również czas wyciszenia i głębszej refleksji nad swoim życiem, jego celem i codziennością. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 9.00 i 18.00 w kościele parafialnym i o 16.30 w Modzerowie. Już na początku Wielkiego Postu zarezerwujmy sobie czas na rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je Ojciec Zenon, Franciszkanin z Dukli, a rozpoczną się w one w I Niedzielę Wielkiego Postu czyli już za tydzień. Postarajmy się tak zorganizować czas, by mogli w nich uczestniczyć wszyscy nasi bliscy. Bądźmy też dobrymi apostołami i podzielmy się tą informacją z sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi. Niech to będzie dla każdego z nas nie tylko okazja do refleksji nad swoim życiem, osobistego nawrócenia, ale przede wszystkim spotkanie z miłosiernym Bogiem, który po raz kolejny wychodzi nam naprzeciw. Plan rekolekcji jest wywieszony w gablocie.

 

 1. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej o godz.16.30 w Modzerowie i o godz. 17.15 w kościele parafialnym. W każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale w Modzerowie bezpośrednio po Mszy świętej natomiast w kościele parafialnym o godz. 17.15 z kazaniem pasyjnym.

 

 1. Ponieważ przyszła niedziela będzie trzecią niedzielą miesiąca, dlatego o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę Świętą ze szczególnym błogosławieństwem małżeństw. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie małżeństwa, które w lutym obchodzą kolejną rocznicę ślubu.

 

 1. Rycerze Kolumba z naszej parafii zapraszają MĘŻCZYZN na DZIEŃ FORMACJI, który odbędzie się w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu dnia 20 lutego 2021. Zapisy chętnych mężczyzn w zakrystii lub bezpośrednio u Zacnego Brata Wielkiego Rycerza naszej Rady Rafała Kocanowskiego. Stosowny plakat jest wywieszony w gablocie. Przy wyjściu z kościoła Rycerze Kolumba rozprowadzają Biuletyn dla rodzin na luty 2021.

 

 1. Nasza parafia wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Organizatorem Społeczności Lokalnej ogłaszamy Konkurs „Zabawy na śniegu”. Mróz, śnieg nie odpuszczają… zatem zapraszamy Wszystkich do wzięcia udziału w konkursie zimowym! Konkurs polega na przedstawieniu zdjęć z zabawy na śniegu np. lepienia bałwanów, jazdy na sankach, spaceru w pięknym zimowym krajobrazie, czy robienie „Orła na śniegu” i innych. Zdjęcia proszę przesyłać na stronę facebooka: OSL Wschód lub Parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku FATIMSKA WŁOCŁAWEK. Konkurs potrwa do końca lutego 2021. Na początku marca br. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu a najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone!

 

 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

 1. Zapraszamy do nabywania najnowszego numeru „Miłujcie się”. Natomiast w najnowszym Tygodniku Katolickim „IDZIEMY” możemy przeczytać ciekawe artykuły:
 • „Małżeńskie rozmowy” – Im większa komunikacja, tym większa miłość.
 • „Spór o Billa Gatesa – cała prawda o szczepieniu.
 • Oraz ciekawe artykuły z życia naszej Diecezji w dodatku „ŁAD BOŻY”.
 1. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
 • Ariel Damian Bączkowski zam. parafia św. Bartłomieje w Smólniku i Beata Edyta Patalas zam. parafia tutejsza. Zapowiedz I.
 • Maciej Bronikowski zam. parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Poznaniu i Magdalena Stroszejn zam. parafia tutejsza. Zapowiedz I.

 

 1. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła: śp. Anna Nowakowska Pamiętajmy o niej w modlitwach oraz o jej najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

 

 1. Plan pozostałej kolędy wersji drugiej czyli tej kiedy rodzina przychodzi na Mszę świętą w ich intencji uległ pewnym zmianom i jest wywieszony w gablocie. Jednocześnie informujemy, że cały czas można jeszcze zamawiać kolędę do domu.

MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PARAFIALNYM O GODZ. 18.00.

 • 15.02.2021 poniedziałek – Ulica Papieżka.
 • 16.02.2021 wtorek – Ulica Płocka 139B i 151.
 • 17.02.2021środa – ŚRODA POPIELCOWA.
 • 18.02.2021 czwartek – Ulica Płocka od ronda w stronę Centrum miasta.
 • 19.02.2021 piątek – DROGA KRZYŻOWA.
 • 20.02.2021 sobota - KOLĘDA DODATKOWA W DOMU.
 • 21-24.02.2021 – WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE.
 • 25.02.2021 czwartek – Ulica Płocka 137, 137A, 139, 139A.
 • 26.02.2021 piątek – DROGA KRZYŻOWA.
 • 27.02.2021 sobota - KOLĘDA DODATKOWA W DOMU.
 • 01.03.2021 poniedziałek – Ulica Płocka 135 i 133.
 • 02.03.2021 wtorek – SPOTKANIE PAPIESKIE.
 • 03.03.2021 środa – Ulica Płocka 127.
 • 04.03.2021 czwartek – Ulica Płocka 131.
 • 05.03.2021 piątek – I PIĄTEK MIESIĄCA (SPOWIEDŹ) – DROGA KRZYŻOWA.
 • 06.03.2021 sobota – I SOBOTA MIESIĄCA. Kolęda indywidualna w rodzinach.

 

 

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

7 lutego 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w tym kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa.

 

 1. Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 11.00 spotkanie z Ojcami młodzieży, która się przygotowuje do Sakramentu Bierzmowania. Jednocześnie przypominamy, iż Msza święta dla dzieci jest w naszej parafii o godz. 11.00 natomiast młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania może przychodzić na każdą Mszę świętą. Zachęcamy do udziału we Mszy świętej w kościele.

 

 1. Dzisiaj w Pierwszą Niedzielę Miesiąca już tradycyjnie od godz. 14.00 do 18.00 Adoracja Eucharystyczna i w jej ramach o godz. 15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia i Męski Różaniec, na który zapraszamy wszystkich mężczyzn, ojców z ich synami i ojcami oraz teściami.

 

 1. W czwartek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. W 1858 r., cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w grocie Massabielle Bernadetcie Soubirous objawiła się Matka Boża, która przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie, oraz wezwała do nawrócenia i prosiła o modlitwę. Tego dnia naszymi modlitwami otoczmy naszych chorych. W naszej parafii Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielimy w ramach Rekolekcji Wielkopostnych, które w naszej parafii rozpoczną się w I Niedzielę Wielkiego Postu 21 lutego i poprowadzi je O. Zenon – Franciszkanin z klasztoru w Dukli.

 

 1. W piątek na wieczorną Mszę świętą zapraszamy Rycerzy Kolumba i ich rodziny.

 

 1. W piątek próba chóru wyjątkowo o godz. 19.15.

 

 1. W niedzielę za tydzień po Mszy świętej o godz. 11.00 zapraszamy Ojców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej na spotkanie organizacyjne.

 

 1. Zbliża się Wielki Post i Środa Popielcowa. Wiele osób w domach, a szczególnie w blokach ma poświęcone palemki z zeszłych lat i nie wiedzą co z nimi zrobić, bo nawet nie mają gdzie ich spalić. Otóż można je przynosić do kościoła, my je spalimy i popiół wykorzystamy na Środę Popielcową.

 

 1. Rycerze Kolumba z naszej parafii zapraszają MĘŻCZYZN na DZIEŃ FORMACJI, który odbędzie się w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu dnia 20 lutego 2021. Zapisy chętnych mężczyzn w zakrystii lub bezpośrednio u Zacnego Brata Wielkiego Rycerza naszej Rady Rafała Kocanowskiego. Stosowny plakat jest wywieszony w gablocie.

 

 1. Nasza parafia wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Organizatorem Społeczności Lokalnej ogłaszamy Konkurs „Zabawy na śniegu”. Mróz, śnieg nie odpuszczają… zatem zapraszamy Wszystkich do wzięcia udziału w konkursie zimowym! Konkurs polega na przedstawieniu zdjęć z zabawy na śniegu np. lepienia bałwanów, jazdy na sankach, spaceru w pięknym zimowym krajobrazie, czy robienie „Orła na śniegu” i innych. Zdjęcia proszę przesyłać na stronę facebooka: OSL Wschód lub Parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku FATIMSKA WŁOCŁAWEK. Konkurs potrwa do końca lutego 2021. Na początku marca br. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu a najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone!

 

 1. W najnowszym Tygodniku Katolickim „IDZIEMY” możemy przeczytać ciekawe artykuły:
 • „Wygrało życie” – rozmowa z konstytucjonalistą Bartłomiejem Wróblewskim.
 • „Solidarni z chorymi” – rozmowa z Bp. Romualdem Kamińskim.
 • Oraz ciekawe artykuły z życia naszej Diecezji w dodatku „ŁAD BOŻY”.

 

 1. Plan pozostałej kolędy wersji drugiej czyli tej kiedy rodzina przychodzi na Mszę świętą w ich intencji uległ pewnym zmianom i jest wywieszony w gablocie. Jednocześnie informujemy, że cały czas można jeszcze zamawiać kolędę do domu.

MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PARAFIALNYM O GODZ. 18.00.

 • 08.02.2021 poniedziałek – Ulica Rybnicka od numeru 2 do numeru 71 i Płocka 147.
 • 09.02.2021 wtorek – Ulica Rybnicka od numeru 73 do końca oraz Płocka 147B.
 • 10.02.2021 środa – Ulica Spokojna oraz Płocka 143 i 143A.
 • 11.02.2021 czwartek – Płocka od ronda w stronę Łęgu od numeru 150 do Płocka 208 C oraz Płocka 145.
 • 12.02.2021 piątek – Płocka od numeru 209 do końca ulicy Płockiej oraz Płocka 141 i 141A.
 • 13.02.2021 sobota -  KOLĘDA DODATKOWA W DOMU.
 • 15.02.2021 poniedziałek – Ulica Papieżka.
 • 16.02.2021 wtorek – Ulica Płocka 139B i 151.
 • 17.02.2021środa – ŚRODA POPIELCOWA.
 • 18.02.2021 czwartek – Ulica Płocka od ronda w stronę Centrum miasta.
 • 19.02.2021 piątek – DROGA KRZYŻOWA.
 • 20.02.2021 sobota - KOLĘDA DODATKOWA W DOMU.
 • 21-24.02.2021 – WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE.
 • 25.02.2021 czwartek – Ulica Płocka 137, 137A, 139, 139A.
 • 26.02.2021 piątek – DROGA KRZYŻOWA.
 • 27.02.2021 sobota - KOLĘDA DODATKOWA W DOMU.
 • 01.03.2021 poniedziałek – Ulica Płocka 135 i 133.
 • 02.03.2021 wtorek – SPOTKANIE PAPIESKIE.
 • 03.03.2021 środa – Ulica Płocka 127.
 • 04.03.2021 czwartek – Ulica Płocka 131.
 • 05.03.2021 piątek – I PIĄTEK MIESIĄCA (SPOWIEDŹ) – DROGA KRZYŻOWA.
 • 06.03.2021 sobota – I SOBOTA MIESIĄCA. Kolęda indywidualna w rodzinach.

 

 

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

31 stycznia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień Trędowatych. Na trąd chorują tysiące ludzi, którzy często z powodu tej choroby są wykluczani ze społeczeństwa, spychani na margines życia. Pomódlmy się dzisiaj w intencji trędowatych, a także ich opiekunów, którzy z wielką miłością codziennie się nimi opiekują. Prośmy Boga także o to, żebyśmy nikogo nie usuwali na margines życia.

 

 1. W tym tygodniu odwiedzimy naszych chorych w ich domach. Ojciec Ludwik odwiedzi swoich chorych w poniedziałek. Ojciec Damian swoich chorych z Rozdroża i Modzerowa odwiedzi w poniedziałek, chorych z Rybnicy i Józefowa we wtorek a chorych z ulicy Zielnej i Papieżka w środę. Wcześniej zadzwonimy, aby się zapytać kto przyjmuje wizytę.

 

 1. We wtorek 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego i Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze Święte z błogosławieniem świec o godz. 7.15 i 18.00 oraz w Modzerowie o godz. 16.30. Pamiętajmy o osobach konsekrowanych, które oddały życie w służbie Bogu i Kościołowi. Warto wspomnieć o setkach domów pomocy, domów dziecka, przedszkoli, szkół, ośrodków wychowawczych, szpitali i hospicjów, w których codziennie służą osoby konsekrowane, które dzięki temu są świadkami Boga pełnego miłości i miłosierdzia. Tego dnia ofiary zbierane do puszek po Mszy świętej przy wyjściu z kościoła będą przeznaczone na potrzeby Zakonów Kontemplacyjnych.

 

 1. We wtorek na Mszy świętej o 7.15 będziemy się modlili za Róże Różańcowe i będzie wymiana Tajemnic Różańcowych.

 

 1. We wtorek 2 lutego na Mszy świętej o godz. 18.00 na naszym comiesięcznym Spotkaniu Papieskim będziemy wspierali Adoptowane Dzieci w Kenii.

 

 1. W środę o godz. 7.15 Msza święta zbiorowa za zmarłych.

 

 1. W środę 3 lutego wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika, patrona chorych na gardło. Po każdej Mszach Świętej obrzęd błogosławieństwa św. Błażeja.

 

 1. W czwartek modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne z okazji I Czwartku miesiąca.

 

 1. W piątek 5 lutego wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Na wszystkich Mszach Świętych błogosławieństwo chleba.

 

 1. W I Piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa. Spowiedź święta w Modzerowie od godz. 16.00 i następnie Msza święta. Natomiast spowiedź święta w kościele parafialnym od godz. 16.30. Zapraszamy szczególnie rodziców i młodzież przygotowującą się do bierzmowania. O godz. 18.00 młodzież przygotowująca się do bierzmowania ma swoją comiesięczną Mszę świętą i po niej spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem.

 

 1. W I Sobotę miesiąca 6 lutego zapraszamy na Godzinki do Matki Bożej o godz. 7.00 następnie Msza święta o godz. 7.30 i o godz. 8.00 Nabożeństwo Maryjne Pierwszych Sobót Miesiąca.

 

 1. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 11.00 spotkanie z Ojcami młodzieży, która się przygotowuje do Sakramentu Bierzmowania. Jednocześnie przypominamy iż Msza święta dla dzieci jest w naszej parafii o godz.11.00 natomiast młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania może przychodzić na każdą Mszę świętą. Zachęcamy do udziału we Mszy świętej w kościele.

 

 1. Za tydzień w Pierwszą Niedzielę Miesiąca już tradycyjnie od godz. 14.00 do 18.00 Adoracja Eucharystyczna i w jej ramach o godz. 15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia i Męski Różaniec, na który zapraszamy wszystkich mężczyzn, ojców z ich synami i ojcami oraz teściami.

 

 1. Zbliża się powoli Wielki Post i Środa Popielcowa. Wiele osób w domach, a szczególnie w blokach ma poświęcone palemki z zeszłych lat i nie wiedzą co z nimi zrobić, bo nawet nie mają gdzie ich spalić. Otóż można je przynosić do kościoła, my je spalimy i popiół wykorzystamy na Środę Popielcową.

 

 1. Plan pozostałej kolędy wersji drugiej czyli tej kiedy rodzina przychodzi na Mszę świętą w ich intencji uległ pewnym zmianom i jest wywieszony w gablocie

MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PARAFIALNYM O GODZ. 18.00.

 • 01.02.2021 poniedziałek – Ulica Duninowska, Graniczna, Jazowska.
 • 02.02.2021 wtorek – Ulica Kotlarska, Krajobrazowa, Krzemowa.
 • 03.02.2021 środa – Ulica Nad Strugą, Okopowa, Radyszyńska, Skalna.
 • 04.02.2021 czwartek – Ulica Wschodnia, Zielna.
 • 05.02.2021 piątek – I PIĄTEK MIESIĄCA (SPOWIEDŹ) – NIE MA KOLĘDY.
 • 06.02.2021 sobota – I SOBOTA MIESIĄCA. Kolęda indywidualna w rodzinach.
 • 08.02.2021 poniedziałek – Ulica Rybnicka od numeru 2 do numeru 71 i Płocka 147.
 • 09.02.2021 wtorek – Ulica Rybnicka od numeru 73 do końca oraz Płocka 147B.
 • 10.02.2021 środa – Ulica Spokojna oraz Płocka 143 i 143A.
 • 11.02.2021 czwartek – Płocka od ronda w stronę Łęgu od numeru 150 do Płocka 208 C oraz Płocka 145.
 • 12.02.2021 piątek – Płocka od numeru 209 do końca ulicy Płockiej oraz Płocka 141 i 141A.
 • 13.02.2021 sobota -  KOLĘDA DODATKOWA W DOMU.
 • 15.02.2021 poniedziałek – Ulica Papieżka.
 • 16.02.2021 wtorek – Ulica Płocka 139B i 151.
 • 17.02.2021środa – ŚRODA POPIELCOWA.
 • 18.02.2021 czwartek – Ulica Płocka od ronda w stronę Centrum miasta.
 • 19.02.2021 piątek – DROGA KRZYŻOWA.
 • 20.02.2021 sobota - KOLĘDA DODATKOWA W DOMU.
 • 21-24.02.2021 – WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE.
 • 25.02.2021 czwartek – Ulica Płocka 137, 137A, 139, 139A.
 • 26.02.2021 piątek – DROGA KRZYŻOWA.
 • 27.02.2021 sobota - KOLĘDA DODATKOWA W DOMU.
 • 01.03.2021 poniedziałek – Ulica Płocka 135 i 133.
 • 02.03.2021 wtorek – SPOTKANIE PAPIESKIE.
 • 03.03.2021 środa – Ulica Płocka 127.
 • 04.03.2021 czwartek – Ulica Płocka 131.
 • 05.03.2021 piątek – I PIĄTEK MIESIĄCA (SPOWIEDŹ) – DROGA KRZYŻOWA.
 • 06.03.2021 sobota – I SOBOTA MIESIĄCA. Kolęda indywidualna w rodzinach.
 1. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszły: śp. Ludosława Śmietana i Ewa Stolcman. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości. Wieczny odpoczynek… .

 

 

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

24 stycznia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „[…] chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17,22-23).
 2. Komunikat Konferencji Episkopatu Polski na temat „Dnia solidarności z Chorwacją”. W naszej parafii ta zbiórka, o której mówi komunikat zostanie przeprowadzona za tydzień do puszek po każdej Mszy św.
 3. Dzisiaj o godz.15.30 nasz parafialny Chór "Soni Vistulae" uroczyście zainauguruje swoje istnienie koncertem bożonarodzeniowym pt. "Bóg się rodzi". Na powyższy koncert wszystkich naszych parafian i gości serdecznie zapraszamy.
 4. Jutro święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła Jezusa. Gorliwy faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła, po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał się apostołem narodów.
 5. W tym tygodniu od poniedziałku do czwartku ze względu na kolędę indywidualną i zbiorową nie będzie Mszy świętej o godz. 18.00 w kościele parafialnym.
 6. Plan kolędy na trzy tygodnie wersji drugiej czyli tej kiedy rodzina przychodzi na Mszę świętą w ich intencji jest wywieszony w gablocie.

MSZA ŚWIĘTA W KAPLICY W MODZEROWIE O GODZ. 18.00.

 • 25.01.2021 poniedziałek – Józefowo od numeru 2 do numeru 9 A oraz Osada Rybnica.
 • 26.01.2021 wtorek – Józefowo od numeru 10 do numeru 26 K.
 • 27.01.2021 środa – Józefowo od numeru 27 do numeru 35 C.
 • 28.01.2021 czwartek – Józefowo od numeru 36 do końca.

MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PARAFIALNYM O GODZ. 18.00.

 • 29.01.2021 piątek – Ulica Rozdroże i Modzerowska.
 • 30.01.2021 sobota – KOLĘDA DODATKOWA W DOMU.
 • 01.02.2021 poniedziałek – Ulica Duninowska, Graniczna, Jazowska.
 • 02.02.2021 wtorek – Ulica Kotlarska, Krajobrazowa, Krzemowa.
 • 03.02.2021 środa – Ulica Nad Strugą, Okopowa, Radyszyńska, Skalna.
 • 04.02.2021 czwartek – Ulica Wschodnia, Zielna.
 • 05.02.2021 piątek – I PIĄTEK MIESIĄCA (SPOWIEDŹ) – NIE MA KOLĘDY.
 • 06.02.2021 sobota – I SOBOTA MIESIĄCA. Kolęda indywidualna w rodzinach.
 • 08.02.2021 poniedziałek – Ulica Rybnicka od numeru 2 do numeru 71.
 • 09.02.2021 wtorek – Ulica Rybnicka od numeru 73 do końca ulicy Rybnickiej.
 • 10.02.2021 środa – Ulica Spokojna.
 • 11.02.2021 czwartek – Płocka od ronda w stronę Łęgu od numeru 150 do Płocka 208 C.
 • 12.02.2021 piątek – Płocka od numeru 209 do końca ulicy Płockiej.
 • 13.02.2021 sobota -  KOLĘDA DODATKOWA W DOMU.
 1. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł: śp. Andrzej Nowak. Wieczny odpoczynek… .

 

 

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

17 stycznia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł II powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.

 

 1. W roku Świętego Józefa, chcemy zainicjować szczególną modlitwę w intencji rodzin przez Jego wstawiennictwo. Wiele rodzin dzisiaj przeżywa różne doświadczenia, trudności i kryzysy. Jest też wiele wspaniałych rodzin, Bogiem silnych. Dlatego od dzisiejszej niedzieli w każdą trzecią niedzielę miesiąca, zapraszamy na Mszę Świętą wieczorną ze szczególnym błogosławieństwem małżeństw. Zaproszenie kierujemy szczególnie do tych małżeństw, które w danym miesiącu (styczniu) obchodzą kolejną rocznicę ślubu. Zapraszamy też inne małżeństwa, czujcie się wszyscy zaproszeni w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszę świętą o godz. 18.00.

 

 1. W tym tygodniu od poniedziałku do piątku ze względu na kolędę indywidualną i zbiorową nie będzie Mszy świętej o godz. 18.00 w kościele parafialnym.

 

 1. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, będą wyrazem naszej szczególnej miłości.

 

 1. Nasz parafialny Chór "Soni Vistulae" (czyt. soni wistule) uroczyście zainauguruje swoje istnienie koncertem bożonarodzeniowym pt. "Bóg się rodzi" za tydzień 24 stycznia o godz. 15:30 w naszej Parafii, na który już dzisiaj prosimy o zarezerwowanie sobie czasu i serdecznie zapraszamy.

 

 1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOLĘDY. Od jutra 18 stycznia rozpoczyna się nasza tegoroczna Wizyta Duszpasterska zwana kolędą. Rodziny, które zgłosiły swoją chęć przyjęcia Duszpasterza we własnym domu zostaną poinformowane telefonicznie o proponowanym terminie kolędy we własnym domu. Pozostałe rodziny są zaproszone do wspólnej modlitwy w kaplicy w Modzerowie lub i kościele parafialnym w wyznaczonych terminach. Nasza parafia jest nadal parafią rozwijającą się i cały czas jeszcze musimy wspólnie zabiegać o to, aby jak najwięcej osób i całych rodzin integrowało się z naszą parafią. Sprawa integracji i jednocześnie zaangażowania się w sprawy parafii jest jedną z głównych problemów naszej wspólnoty parafialnej. Nadal jeszcze wiele osób mimo tego, że parafia ma już przeszło 20 lat z różnych powodów nie integrują się z naszą wspólnotą i w nic się nie angażują. Moi Kochani, to jest Wasza parafia i wolą Bożą jest to, że tutaj na jej terenie mieszkacie, i że ona jest poświęcona Matce Bożej Fatimskiej. Wiele problemów w naszej parafii możemy rozwiązywać razem. Ludzie wierzący nie boją się modlić w trudnych intencjach, ale siła modlitwy jest we wspólnocie, do której wszystkich zapraszamy. W minionym roku wiele więcej osób z naszej parafii odeszło do Pana. Ważna jest modlitwa za wszystkich naszych zmarłych nie tylko zmarłych w 2020 roku. Prawdziwa miłość sprawdza się wtedy, kiedy wyschną nasze łzy, wypalą się znicze i uschną kwiaty, które przynieśliśmy na pogrzeb. Modlitwa za naszych zmarłych: Msze święte za zmarłych, wypominki za zmarłych – które jeszcze cały czas można przynosić. Dzisiaj zmarli potrzebują naszej modlitwy, ale kiedyś i my będziemy jej potrzebowali. Ważną również sprawą jest utrzymanie naszego kościoła Parafialnego i kaplicy w Modzerowie. Przypomnę, że Rada Parafialna już kilka lat temu podjęła decyzję o comiesięcznej opłacie 5 złotych od rodziny na sprzątanie i kwiaty do kościoła i kaplicy. Roczna opłata wynosi 60 złotych i już od wielu lat nie była zmieniona. Ta składka na naszą wspólną sprawę i wspólne dobro właściwie poza niewielkimi wyjątkami leży. W tym roku kolęda ma inny charakter, ale kiedy przybędziecie do kościoła nie zapomnijcie również o potrzebach inwestycyjnych naszej parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc w prowadzeniu dalszych inwestycji. Mam nadzieję, że w roku 2021 rozpoczną się wreszcie prace inwestycyjne w Modzerowie. Tam na kapitalny remont czeka kaplica i jest to zadanie dla całej naszej parafii. Kolejne inwestycje to chociażby dalsze prace przy budowie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów i wiele innych prac. Na to wszystko potrzebujemy Waszej pomocy i zaangażowania. Dlatego ofiary kolędowe – które są całkowicie dobrowolne – prosimy wkładać do koperty i w czasie Mszy świętej kolędowej będzie można je złożyć do koszyka przy wyjściu z kościoła. Bardzo proszę o Wasze zrozumienie tych potrzeb materialnych naszej parafii i o pomoc w ich sfinansowaniu. Jeżeli ktoś będzie chciał jednocześnie zamówić za wypominki czy opłatę za sprzątanie to proszę to wszystko opisać na kartce w kopercie wypisując również nazwisko ofiarodawcy.

 

 1. Podajemy plan kolędy na cztery tygodnie wersji drugiej czyli tej kiedy rodzina przychodzi na Mszę świętą w ich intencji. Jest oczywiste, że rodziny, które indywidualnie przyjmują kolędę w domu, również mogą uczestniczyć we Mszy świętej zawsze, a zwłaszcza wtedy kiedy ich ulica będzie miała wyznaczoną Mszę świętą.

MSZA ŚWIĘTA W KAPLICY W MODZEROWIE O GODZ. 18.00.

 • 01.2021 poniedziałek – Modzerowo od numeru 1 do numeru 14.
 • 01.2021 wtorek – Modzerowo od numeru 15 do numeru 23J.
 • 01.2021 środa – Modzerowo od numeru 24 do numeru 36.
 • 01.2021 czwartek – Modzerowo od numeru 37 do numeru 40 U.
 • 01.2021 piątek – Modzerowo od numeru 41 do numeru 49 D.
 • 01.2021 sobota – Modzerowo od numeru 50 do końca.
 • 01.2021 poniedziałek – Józefowo od numeru 2 do numeru 9 A oraz Osada Rybnica.
 • 01.2021 wtorek – Józefowo od numeru 10 do numeru 26 K.
 • 01.2021 środa – Józefowo od numeru 27 do numeru 35 C.
 • 01.2021 czwartek – Józefowo od numeru 36 do końca.

MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PARAFIALNYM O GODZ. 18.00.

 • 01.2021 piątek – Ulica Rozdroże i Modzerowska.
 • 01.2021 sobota – KOLĘDA DODATKOWA W DOMU ZA MINIONY OKRES.
 • 02.2021 poniedziałek – Ulica Duninowska, Graniczna, Jazowska.
 • 02.2021 wtorek – Ulica Kotlarska, Krajobrazowa, Krzemowa.
 • 02.2021 środa – Ulica Nad Strugą, Okopowa, Radyszyńska, Skalna.
 • 02.2021 czwartek – Ulica Wschodnia, Zielna.
 • 02.2021 piątek – I PIĄTEK MIESIĄCA (SPOWIEDŹ) – NIE MA KOLĘDY
 • 02.2021 sobota – I SOBOTA MIESIĄCA. Kolęda indywidualna w rodzinach.
 • 02.2021 poniedziałek – Ulica Rybnicka od numeru 2 do numeru 71.
 • 02.2021 wtorek – Ulica Rybnicka od numeru 73 do końca ulicy Rybnickiej.
 • 02.2021 środa – Ulica Spokojna.
 • 02.2021 czwartek – Płocka od ronda w stronę Łęgu od numeru 150 do Płocka 208 C.
 • 02.2021 piątek – Płocka od numeru 209 do końca ulicy Płockiej.
 • 02.2021 sobota -  KOLĘDA DODATKOWA W DOMU ZA MINIONY OKRES.

 

 1. W minionym tygodniu Pan powołał do siebie z naszej parafii śp. Andrzeja Jaroszewskiego. Polećmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek… .

 

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

10 stycznia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

 

 1. W listopadzie do życia powołany został chór "Soni Vistulae" (czyt. soni wistule) działający przy naszej parafii pod dyrekcją i opieką organisty, p. Jakuba Gawrysiaka. Nazwa "Soni Vistulae" tłumaczy się jako "dźwięk Wisły" i ściśle nawiązuje do historii umiejscowienia naszej parafii i Sanktuarium. Chór gromadzi pasjonatów śpiewu i amatorów oraz wykwalifikowanych wokalistów, będąc cały czas otwartym na nowych członków. Próby w normalnym cyklu odbywają się w piątki o godz. 18:45. W tym tygodniu w związku ze zbliżającym się koncertem próby chóru odbędą się wyjątkowo w środę i piątek o godz. 18.30. Chór uroczyście zainauguruje swoje istnienie koncertem bożonarodzeniowym pt. "Bóg się rodzi" 24 stycznia o godz. 15:30 w naszej Parafii, na który już dzisiaj prosimy o zarezerwowanie sobie czasu i serdecznie zapraszamy.

 

 1. W piątek 15 stycznia na różaniec o 17.15 i Mszę świętą wieczorną zapraszamy Rycerzy Kolumba i ich rodziny, oraz tych mężczyzn, którzy chcieliby zasilić wspólnotę swoją obecnością.

 

 1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOLĘDY. Informujemy, że wizyta duszpasterska, zwana kolędą, w tym roku będzie miała inny zmieniony charakter. Będą dwie wersje. Pierwsza to wizyta kapłana na zaproszenie rodziny w ich domu, a druga to zaproszenie rodzin do kościoła na wspólną modlitwę i Mszę Świętą. Dlatego do 10 stycznia rodziny, które będą chciały, aby kapłan odwiedził ich w mieszkaniu proszone są o zgłoszenie tego faktu w kancelarii, zakrystii lub telefonicznie na numer do Ojca Damiana 601 058 809 lub do kancelarii 54 233 91 67 na umówienie dogodnego terminu. Natomiast pozostała część parafii (ze względu na mały kościół) będzie podzielona na małe grupki rodzin i zostaną one zaproszone do kościoła na Mszę Świętą, tak aby wszyscy mogli uczestniczyć w wieczornej Mszy świętej sprawowanej w intencji tych rodzin. Następnie otrzymają modlitwę błogosławieństwa własnego domu i w nim Ojciec wraz z całą rodziną poprowadzi modlitwę błogosławieństwa domu i pokropi go wodą święconą, którą będzie można wziąć z kościoła. Tegoroczna kolęda rozpocznie się dopiero po 18 stycznia i może potrwać nawet do końca roku. Proszę też pamiętać, że w każdym dniu roku możemy poprosić kapłana o pobłogosławienie rodziny i domu.

 

 1. Podajemy plan kolędy na dwa tygodnie wersji drugiej czyli tej kiedy rodzina przychodzi na Mszę świętą w ich intencji.

MSZA ŚWIĘTA W KAPLICY W MODZEROWIE O GODZ. 18.00.

 • 01.2021 poniedziałek – Modzerowo od numeru 1 do numeru 14.
 • 01.2021 wtorek – Modzerowo od numeru 15 do numeru 23J.
 • 01.2021 środa – Modzerowo od numeru 24 do numeru 36.
 • 01.2021 czwartek – Modzerowo od numeru 37 do numeru 40 U.
 • 01.2021 piątek – Modzerowo od numeru 41 do numeru 49 D.
 • 01.2021 sobota – Modzerowo od numeru 50 do końca.
 • 01.2021 poniedziałek – Józefowo od numeru 2 do numeru 9 A oraz Osada Rybnica.
 • 01.2021 wtorek – Józefowo od numeru 10 do numeru 26 K.
 • 01.2021 środa – Józefowo od numeru 27 do numeru 35 C.
 • 01.2021 czwartek – Józefowo od numeru 36 do końca.

MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PARAFIALNYM O GODZ. 18.00.

 • 01.2021 piątek – Ulica Rozdroże i Modzerowska.
 • 01.2021 sobota – KOLĘDA DODATKOWA W DOMU ZA MINIONY OKRES KOLĘDY.
 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli a wypoczywającym dzieciom na feriach bezpiecznego wypoczynku.

 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

3 stycznia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

 1. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

 

 1. Dziś, w pierwszą niedzielę miesiąca już tradycyjnie zapraszamy na Adorację Eucharystyczną od godz. 14.00 do 18.00. W jej ramach o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego miłosierdzia i po niej Męski Różaniec w intencji o zdrowie dla ciężko chorej Marysi Wrzesińskiej.

 

 1. We wtorek na wieczorny różaniec i na zmianę tajemnic różańcowych zapraszamy Róże Różańcowe.

 

 1. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego tzw. Trzech Króli Msze Święte z poświęceniem kadzidła i kredy o godz. 9.00 oraz dodatkowa o 11.00 i 18.00 w kościele parafialnym i o 10.30 w Modzerowie.

 

 1. 7 stycznia pierwszy czwartek miesiąca. Na Mszy Świętej o 18.00 pomodlimy się o święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Takich będziemy mieli kapłanów, jakich wymodlimy. Zapraszamy więc do wspólnej modlitwy nie tylko liturgiczną służbę ołtarza, rodziny jej członków, ale także wszystkich parafian.

 

 1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOLĘDY. Informujemy, że wizyta duszpasterska, zwana kolędą, w tym roku będzie miała inny zmieniony charakter. Będą dwie wersje. Pierwsza to wizyta kapłana na zaproszenie rodziny w ich domu, a druga to zaproszenie rodzin do kościoła na wspólną modlitwę i Mszę Świętą. Dlatego do 10 stycznia rodziny, które będą chciały, aby kapłan odwiedził ich w mieszkaniu proszone są o zgłoszenie tego faktu w kancelarii, zakrystii lub telefonicznie na numer do Ojca Damiana 601 058 809 lub do kancelarii 54 233 91 67 na umówienie dogodnego terminu. Natomiast pozostała część parafii (ze względu na mały kościół) będzie podzielona na małe grupki rodzin i zostaną one zaproszone do kościoła na Mszę Świętą, tak aby wszyscy mogli uczestniczyć w wieczornej Mszy świętej sprawowanej w intencji tych rodzin. Następnie otrzymają modlitwę błogosławieństwa własnego domu i w nim Ojciec wraz z całą rodziną poprowadzi modlitwę błogosławieństwa domu i pokropi go wodą święconą, którą będzie można wziąć z kościoła. Tegoroczna kolęda rozpocznie się dopiero po 18 stycznia i może potrwać nawet do końca roku. Proszę też pamiętać, że w każdym dniu roku możemy poprosić kapłana o pobłogosławienie rodziny i domu.

 

 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

 1. BARDZO PROSIMY O ZWRACANIE UWAGI NA TO, CZY DRZWI WEJŚCIOWE DO KOŚCIOŁA SĄ ZAWSZE DOBRZE ZAMKNIĘTE, GDYŻ KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku, siedziba: Włocławek, Płocka 167A.